Nízké VOC přísady pro automobilový průmysl

  • YIHOO Low VOC automotive trim additives

    YIHOO Automobilové přísady s nízkým obsahem VOC

    V posledních letech se s implementací předpisů o kvalitě ovzduší v automobilech, kvalita řízení v automobilech a úroveň VOC (těkavých organických sloučenin) staly důležitou součástí kontroly kvality automobilů. VOC je příkaz organických sloučenin, týká se zejména částí kabiny vozidla a zavazadlového prostoru nebo materiálů organických sloučenin, zejména včetně benzenových řad, aldehydů a ketonů a undekanu, butylacetátu, ftalátů atd.

    Když koncentrace VOC ve vozidle dosáhne určité úrovně, způsobí to příznaky jako bolest hlavy, nevolnost, zvracení a únava a ve vážných případech dokonce způsobí křeče a kóma. Poškozuje játra, ledviny, mozek a nervový systém, což má za následek ztrátu paměti a další vážné důsledky, které ohrožují lidské zdraví.