PC přísady

  • YIHOO PC(Polycarbonate) additives

    Aditiva YIHOO PC (polykarbonát)

    Polykarbonát (PC) je polymer obsahující karbonátovou skupinu v molekulárním řetězci. Podle struktury esterové skupiny ji můžeme rozdělit na alifatické, aromatické, alifatické - aromatické a další typy. Nízké mechanické vlastnosti alifatického a alifatického aromatického polykarbonátu omezují jejich použití v technických plastech. Průmyslově byl vyráběn pouze aromatický polykarbonát. Vzhledem ke zvláštnosti polykarbonátové struktury se PC stal obecným technickým plastem s nejrychlejším tempem růstu mezi pěti technickými plasty.

    PC není odolný vůči ultrafialovému světlu, silným zásadám a poškrábání. Při dlouhodobém působení ultrafialového záření žloutne. Potřeba modifikovaných aditiv je proto zásadní.