Elastomerové přísady TPU

  • YIHOO TPU elastomer(Thermoplastic polyurethane elastomer) additives

    YIHOO TPU elastomerové přísady (termoplastický polyuretanový elastomer)

    Termoplastický polyuretanový elastomer (TPU) se díky svým vynikajícím vlastnostem a širokému použití stal jedním z důležitých termoplastických elastomerních materiálů, jejichž molekuly jsou v zásadě lineární s malým nebo žádným chemickým zesíťováním.

    Mezi lineárními polyuretanovými molekulárními řetězci je vytvořeno mnoho fyzických příčných vazeb, které hrají v jejich morfologii posilující roli, a tak poskytují mnoho vynikajících vlastností, jako je vysoký modul, vysoká pevnost, vynikající odolnost proti opotřebení, chemická odolnost, odolnost proti hydrolýze, vysoká a odolnost vůči nízkým teplotám a odolnost proti plísním. Díky těmto vynikajícím vlastnostem je termoplastický polyuretan široce používán v mnoha oblastech, jako je obuv, kabely, oděvy, automobily, lékařství a zdravotnictví, potrubí, fólie a plechy.